top of page

Szanowni Państwo,                                      
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 raz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAGRA Małgorzata Chramiec z siedzibą w Zakopanem ul. Grunwaldzka 22a, 34-500.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów ( sprzedaży, zlecenia, oświadczenia usług, dostawy ) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A. firmy transportowe.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

bottom of page